Үндсэн бүлгийн сурагчдын анхны зохион бичлэг

Үндсэн бүлгийн сурагчид маань цагаан толгойн үсгээ үзсээр 7 сар боллоо. Одоогоор гадаад үгэнд ордог гийгүүлэгч болон хатуугийн ба зөөлний тэмдгээс бусад үсэгтэйгээ танилцаж, тэдгээрийг хооронд нь холбон уншиж, бичиж чаддаг болсон. Кирилл цагаан толгойн үсгийн мэдлэг дээрээ тулгуурлан үг холбон өгүүлбэр зохиож, өгөгдсөн сэдвийн дагуу бүтээлчээр сэтгэх чадвараа хэрхэн харуулсаныг та бүхэндээ сонирхуулъя.

Зохион бичлэгийг бичихдээ хүүхдүүд маань эхлээд „Өвөл“ сэдэвт зураг зуран, түүнийгээ ангийнхандаа өөрийн үгээр тайлбарлан ярьж бэлтгэл хийсэн юм.

Билгүүн, 9 настай
Чанцалдулам, 11 настай
Тэмүүлэн, 11 настай
Ариунаа, 8 настай
Ариунаа, 8 настай
Нарангэрэл, 9 настай
Нарангэрэл, 10 настай
Штеффи
Сарнай, 9 настай

Сарнай монгол хэлэнд 3 сарын өмнөөс суралцаж эхэлсэн ба бусад хүүхдүүдтэй эн зэрэгцэхийн тулд бие даан маш их хичээл зүтгэл гаргаж байгаа сурагч юм.
 

Schreibe einen Kommentar

Name *
E-Mail *
Website