Хуваарь

Хичээлийн хуваарь

Сургалт Мюнхен хотын „Город“ төвийн байранд буюу Арнулф  гудамжны 197-т (Arnulfstraße 197 80634 München) долоо хоногийн ням гараг бүрт 10:00-аас 12:00 хүртэл явагдана.

Баваар мужийн сургуулийн амралтаар хичээл орохгүйг анхаарна уу.