Танилцуулга

„Од“ сургууль нь 2007 оны 11 сард 4 – 16 насны хүүхдүүдэд монгол хэл, ёс заншлыг түгээх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн билээ. 2016 оны байдлаар „Од“ сургууль нь 3 багш, 1 зохион байгуулагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр сургалтаа явуулж байна.

Ж. Мөнхжаргал, үүсгэн байгуулагч

  • 2012 оноос  „Jan-amos-comenius Schule“ буюу Оберменцингийн гимназид биеийн тамир, хятад хэлний багш
  • 2012              „Munich Business School“-д хятад хэлний доцент багш
  • 2004 – 2012 „Munich Internatinal school“-д биеийн тамир, математикийн орлох багш
  • 2001 – 2004 „Bavarian Internationl School“-д биеийн тамирын багш